คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qหน้าแปลนของชุดข้อต่อ KAMLOK แบบมีหน้าแปลนเป็นไปตามมาตรฐาน JIS 10K หรือไม่
A

ข้อต่อ เช่น รุ่น KAMLOK 633LAS และ 633LBS มีหน้าแปลนที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS 10K