คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qอยากทราบผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไปของชุดนิปเปิ้ล W-SAFETY (WFSN)
A

ผลิตภัณฑ์ชุดนิปเปิ้ล W-SAFETY (WFSN) จะหยุดการผลิตลง ผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปจะเป็นข้อต่อ TOYOCONNECTOR (สำหรับใช้เฉพาะกับสายยางโตโยกส์) ที่ต่อกับสายยางได้อย่างแน่นหนา