คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qอยากทราบวิธีการติดตั้งโซ่กันตก (จำหน่ายแยก) เข้ากับข้อต่อ KAMLOK 634-B (ฝาปิดกันฝุ่น)
A

ใช้รูกลมสำหรับต่อหรือแหวนที่ปลายแขนล็อค คลิกที่นี่
เพื่อดูตัวอย่างวิธีการต่อโซ่