คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qอยากทราบเกณฑ์การเปลี่ยนสายยาง
A

เกณฑ์การเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ (ของไหล อุณหภูมิ แรงดัน ขนาด ชนิดสายยาง ฯลฯ) ตรวจหาการผิดรูป การแข็งตัว การเปลี่ยนสี การรั่วไหล ฯลฯ โดยการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งานและการตรวจสอบตามรอบที่กำหนด และเปลี่ยนใหม่หรือบำรุงรักษาตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยอ้างอิงจากวันที่เปลี่ยนครั้งแรกและความถี่ในการเปลี่ยนครั้งก่อนๆ ได้เช่นกัน