คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qอะแดปเตอร์ KAMLOK 633-AB-3/4 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 1/2 หรือไม่
A

อะแดปเตอร์ KAMLOK 633-AB-1/2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายใน 1/2
เฉพาะ KAMLOK 1/2 และ 3/4 เท่านั้นที่มีขนาดข้อต่อที่เท่ากัน และขนาดของสกรูมาตรฐานที่ใช้ได้คือ 1/2 และ 3/4
* ไม่รวมผลิตภัณฑ์ PP

633-FB จะเป็นลักษณะเดียวกัน