คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qเมื่อใช้ข้อต่อสวมไวกับท่ออ่อน HITRUN รุ่น HR-6 และ HR-8 จะมีข้อต่อเฉพาะของตัวเอง แล้วรุ่น HR-11 หรือ HR-13 มีข้อต่อเฉพาะหรือไม่
A

ไม่มีข้อต่อเฉพาะ โปรดใช้ข้อต่อดังต่อไปนี้แทน สำหรับท่ออ่อน HITRUN การใช้ข้อต่อขันเกลียวอาจทำให้ท่ออ่อนหลุดหรือระบบท่อภายในถูกตัดขาดได้ โปรดใช้ข้อต่อสวมไวที่ใช้แถบรัดท่ออ่อนในการรัดแน่นส่วนรอยหยัก
ตัวอย่าง: Nitto Kohki 30SH/PH, 40SH/PH