คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

QKAMLOK สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่?
A

KAMLOK ทุกรุ่นยกเว้นรุ่นทองแดงสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 มีรายงานการตรวจสอบให้หากจำเป็น
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ