(ประเภท / รายการที่ครบถ้วน)คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาจากคีย์เวิร์ด

ประเภท / รายการที่ครบถ้วน

Qอยากทราบผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไปของชุดนิปเปิ้ล W-SAFETY (WFSN)
A

ผลิตภัณฑ์ชุดนิปเปิ้ล W-SAFETY (WFSN) จะหยุดการผลิตลง ผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปจะเป็นข้อต่อ TOYOCONNECTOR (สำหรับใช้เฉพาะกับสายยางโตโยกส์) ที่ต่อกับสายยางได้อย่างแน่นหนา

QTOYOCONNECTOR มีข้อต่อลดเพื่อใช้ในการลดขนาดหรือไม่
A

TOYOCONNECTOR ไม่มีข้อต่อลดหรือข้อต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น

หากต้องการลดขนาด สามารถทำได้โดยการติดตั้งบุชชิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนบริเวณเกลียว

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม >