(ประเภท / รายการที่ครบถ้วน)คำถามที่พบบ่อย

ประเภท / รายการที่ครบถ้วน

QTOYOCONNECTOR มีข้อต่อลดเพื่อใช้ในการลดขนาดหรือไม่
A

TOYOCONNECTOR ไม่มีข้อต่อลดหรือข้อต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น

หากต้องการลดขนาด สามารถทำได้โดยการติดตั้งบุชชิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนบริเวณเกลียว

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม >