(ข้อบังคับ)คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาจากคีย์เวิร์ด

ข้อบังคับ

Qสายยางบางเส้นจะมีเครื่องหมาย “R2” และบางเส้นจะมีเครื่องหมาย “RoHS2” มีความแตกต่างกันอย่างไร
A

เครื่องหมายทั้งสองแบบบ่งชี้ถึงความถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 โตโยกส์เริ่มใช้เครื่องหมาย “R2” เพื่อบ่งชี้ถึงความถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2560 อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปีเดียวกัน โตโยกส์ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย “RoHS2” เพื่อแสดงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Qสายยางซิลิโคนถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร เลขที่ 196 (Positive List System) หรือไม่ มีเอกสารรับรองให้หรือไม่
A

กฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร เลขที่ 196 (Positive List System) จะครอบคลุมเพียงพลาสติกสังเคราะห์เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงยางซิลิโคน สายยางซิลิโคนของโตโยกส์จะถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร เลขที่ 595 สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน มีเอกสารรับรองให้ดาวน์โหลด (ฟรี)

Qท่ออ่อน TOYOX สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่
A

ท่ออ่อนทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน) สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 มีรายงานการตรวจสอบให้หากจำเป็น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

Qผลิตภัณฑ์รุ่นใดบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร
A

มีผลิตภัณฑ์หลายรุ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร โปรดเลือกท่ออ่อนที่สอดคล้องตามเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

นอกจากท่ออ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารแล้ว ยังมีท่ออ่อนที่เหมาะสมต่อมาตรฐาน FDA และข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ อีกเช่นกัน

Qมีบริการเอกสารรับรองต่างๆ เช่น SDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย) และเอกสารรับรองวัสดุให้หรือไม่
A

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ภายหลังการสมัครสมาชิก

นอกจากเอกสารรับรองต่างๆ เช่น SDS, เอกสารรับรองวัสดุ, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์, เอกสารรับรองความสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารและ FDA (องค์การอาหารและยา) แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกและ CAD drawing ได้อีกด้วย
โปรดสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของเรา

* ผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจไม่ได้ระบุข้อมูลไว้ สำหรับกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม >