(คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์)คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาจากคีย์เวิร์ด

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

Qอยากทราบเกณฑ์การเปลี่ยนสายยาง
A

เกณฑ์การเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ (ของไหล อุณหภูมิ แรงดัน ขนาด ชนิดสายยาง ฯลฯ) ตรวจหาการผิดรูป การแข็งตัว การเปลี่ยนสี การรั่วไหล ฯลฯ โดยการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งานและการตรวจสอบตามรอบที่กำหนด และเปลี่ยนใหม่หรือบำรุงรักษาตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยอ้างอิงจากวันที่เปลี่ยนครั้งแรกและความถี่ในการเปลี่ยนครั้งก่อนๆ ได้เช่นกัน

Qวัสดุที่ใช้เสริมแรงของ TOYOFOODS-S HOSE คืออะไร? จะขึ้นสนิมหรือไม่?
A

วัสดุเสริมแรงของท่ออ่อน TOYOFOODS-S ผลิตจากลวดเหล็กหนักที่เกิดสนิมง่าย ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ทำให้ส่วนปลายท่ออ่อนเปียก

โปรดติดต่อเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วัสดุเสริมแรงชนิดกันสนิม

Qซื้อท่ออ่อนที่มีความยาวเกินกว่าความยาวที่กำหนดไว้ได้หรือไม่?
A

แม้เป็นความยาวนอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนด เราก็ให้บริการได้ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ต้องการให้เราจัดส่ง ราคา และจำนวนล็อต เป็นต้น
กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านตัวเเทนจำหน่าย

Qยิ่งรัศมีโค้งงอขั้นต่ำน้อยลง ความนุ่มของท่ออ่อนจะยิ่งเพิ่มขึ้นหรือไม่
A

รัศมีโค้งงอขั้นต่ำที่น้อยลงไม่ได้ทำให้ความนุ่มของท่ออ่อนเพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความนุ่ม แต่ก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไป ตัวอย่างเช่น ค่ารัศมีดัดงอของ TOYOSPRING น้อยกว่า TOYORON แต่ในความเป็นจริงแล้ว TOYORON กลับนุ่มกว่า ความนุ่มของท่ออ่อนจะแปรผันตามความหนา วัสดุและโครงสร้างเสริมแรง เลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากข้อมูลการโก่งงอและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

Qท่ออ่อนมีกลิ่นที่น่ารำคาญ ควรเลือกใช้ท่ออ่อนประเภทใด
A

โปรดเลือกท่ออ่อนกลิ่นน้อยที่สอดคล้องตามเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

ท่ออ่อนมีให้เลือกทั้ง PVC โพลีโอเลฟินเรซิน ยางซิลิโคน และฟลูออรีนเรซิน และยังสามารถเลือกท่ออ่อนตามระดับของกลิ่น ประเภทการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ ได้อีกด้วย

กลิ่นของท่ออ่อนแตกต่างกันไปตามวัสดุ (PDF)

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม >