(ชิ้นส่วน)คำถามที่พบบ่อย

ชิ้นส่วน

QTOYOCAP เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารหรือไม่?
A

เป็นผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนเเละผ่านตามมาตรฐานของกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร
(ข้อบ่งชี้ฉบับที่ 201)

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม >