วิธีการเปลี่ยนก้านแคมล็อคและพิน

ก้านแคมล็อคและพิน (สำหรับ KAMLOK)

ก้านแคมล็อคและพิน (สำหรับ KAMLOK)

 • ・ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับข้อต่อ
 • ・จำหน่ายเป็นชุด 3 ชิ้น ประกอบด้วยก้านแคมล็อค พิน และแหวน
 • ・ขนาดของก้านแคมล็อคจะแตกต่างกันไปตามขนาดของโครงหลัก
 • ・โปรดระบุวัสดุสำหรับโครงหลักเมื่อทำการสั่งซื้อ

การเปลี่ยนก้านแคมล็อค

รูปภาพ

 • การเปลี่ยนก้านแคมล็อค

  วางบนโต๊ะโดยให้ด้านที่มีรอยหยักอยู่ด้านล่าง

 • การเปลี่ยนก้านแคมล็อค

  ใช้อุปกรณ์ถอดพินในการถอดพินออกจากโครงหลัก

 • การเปลี่ยนก้านแคมล็อค

  เปลี่ยนด้วยก้านแคมล็อคใหม่แล้วตั้งบนโครงหลัก จากนั้นสอดพินเข้าโดยให้ด้านที่มีรอยหยักอยู่ด้านบน (ให้ด้านที่มีรอยหยักอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนทำการเปลี่ยนก้านแคมล็อค)

 • การเปลี่ยนก้านแคมล็อค

  ใช้จิ๊กดันพินเข้าโครงหลัก (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งพินในลักษณะเดียวกับพื้นผิวของโครงหลัก) เพียงเท่านี้ก็จบขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน

*ก้านแคมล็อคของผลิตภัณฑ์โพลีโพรพิลีนเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเท่านั้น

การเปลี่ยนแหวนรองกันรั่ว

 • สอดไขควงปากแบนหรืออุปกรณ์คล้ายกันเข้าที่ระหว่างโครงหลักและแหวนรองกันรั่ว

  สอดไขควงปากแบนหรืออุปกรณ์คล้ายกันเข้าที่ระหว่างโครงหลักและแหวนรองกันรั่ว

 • การเปลี่ยนแหวนรองกันรั่ว

  ถอดแหวนรองกันรั่วออก โดยระวัง
  อย่าให้ส่วนฐานรองแหวนรองกันรั่ว
  ของโครงหลักเกิดความเสียหาย

 • การเปลี่ยนแหวนรองกันรั่ว

  ใช้มือดันแหวนรองกันรั่วชิ้นใหม่เข้า

 • การเปลี่ยนแหวนรองกันรั่ว

  ใช้มือทั้งสองข้างดันเข้า
  เพื่อให้ทั้งสองข้างเท่ากันมากที่สุด

 • การเปลี่ยนแหวนรองกันรั่ว

  ตรวจสอบว่าใส่เข้าที่กับร่องของ
  โครงหลักแล้วจึงถือว่าการเปลี่ยน
  เสร็จสิ้นเรียบร้อย

*เมื่อถอดแหวนรองกันรั่วออก ชิ้นส่วนของแหวนรองกันรั่วอาจหลุดออกและติดค้างอยู่ในข้อต่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งแหวนรองกันรั่วชิ้นใหม่