ช่วงแรงดันใช้งานอ้างอิง

  • ・เงื่อนไขอุณหภูมิ: 23℃
  • ・แหวนรองกันรั่ว: ช่วงแรงดันใช้งานอ้างอิงเมื่อใช้ยาง NBR

*แหวนรองกันรั่ว: ช่วงแรงดันใช้งานอ้างอิงเมื่อใช้ยาง NBR

(หน่วย:MPa)

วัสดุโครงหลัก 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2
AL ‐0.1~1.8
SST ‐0.1~1.8
PP(23℃) ‐0.1~0.7 ‐0.1~0.7
PP(60℃) ‐0.1~0.25 -0.1~0.25 -0.1~0.10
BR ‐0.1~1.8
วัสดุโครงหลัก 2 1/2 3 4 5 6 8
AL -0.1~1.1 -0.1~0.9 -0.1~0.7 ‐0.1~0.5
SST -0.1~1.6 -0.1~1.4 -0.1~1.1 ‐0.1~0.5
PP(23℃) -0.1~0.4
PP(60℃) -0.1~0.05
BR -0.1~1.1 -0.1~0.9 -0.1~0.7

・KAMLOK ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน MIL AA-59326 (MIL-C-27487)