คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ความช่วยเหลือที่เพียงผู้ผลิตท่ออ่อนเท่านั้นที่มอบได้

TOYOX ได้เติบโตจากผู้ผลิตท่ออ่อนเป็นผู้ผลิตเฉพาะทางของ
“ชุดท่ออ่อนนิรภัย” ซึ่งเป็นชุดที่ประกอบด้วยทั้งท่ออ่อนและข้อต่อ

เป็นประโยชน์

TOYOX ได้เข้าเยี่ยมชมไซต์งานเป็นจำนวนมาก
จึงรู้ว่ามีหลายกรณีที่การใช้ท่ออ่อนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาในไซต์งานได้
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราไม่หยุดอยู่เพียงการพัฒนาและจัดเก็บท่ออ่อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับท่ออ่อนทุกชนิด รวมเป็น “ชุดท่ออ่อนนิรภัย” ที่สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานในไซต์งานของคุณได้

ข้อเสนอสำหรับท่ออ่อนและข้อต่อ

ข้อเสนอตามการใช้งาน

เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา

  • การแก้ปญหาการหลุดและการรัวด้วยระบบข้อต่อสายยาง

    การแก้ปญหาการหลุดและการรัวด้วยระบบข้อต่อสายยาง

    ดาวน์โหลด

  • การแก้ปัญหาสายยางเสื่อมสภาพจากความร้อน

    การแก้ปัญหาสายยางเสื่อมสภาพจากความร้อน

    ดาวน์โหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ออ่อนและข้อต่อที่เป็นประโยชน์

โครงสร้างและสาเหตุที่ทำให้ของเหลวไม่คั่งค้าง
โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเนื่องจากโครงสร้างข้อต่อถูกออกแบบมาให้ป้องกันน้ำขัง
โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ช่วยป้องกันการรั่วซึมและหลุด
โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ด้ายแตกรั่วและบิดตัวได้ยาก