ช่วยประหยัดพลังงานด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ

ช่วยประหยัดพลังงานด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ

TOYOX ไม่เพียงแต่พัฒนาท่ออ่อนเท่านั้น แต่ยังพัฒนาข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เพื่อช่วยให้ระบบท่ออ่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ใช้ท่ออ่อนและข้อต่อ TOYOX เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

(1) ช่วยประหยัดพลังงานโดยป้องกันการหลุดและการรั่ว

เริ่มจากการป้องกันการรั่วเป็นอันดับแรก

โครงสร้างที่ต่างกันช่วยป้องกันการหลุดและการรั่วได้

สำหรับ TOYOCONNECTOR

การป้องกันการหลุดและการรั่ว

สำหรับการยึดแคลมป์รัดท่อของส่วนประกอบแบบรอยหยัก

การป้องกันการหลุดและการรั่ว

TOYOCONNECTOR ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการป้องกันการหลุดและการรั่ว

(2) ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการลดการสูญเสียแรงดันที่บริเวณข้อต่อ

การทดสอบเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าตามแรงดันที่สูญเสีย
* เฉพาะ TOYOCONNECTOR ประเภทเกลียวเท่านั้น

ลดการสูญเสียแรงดันบริเวณข้อต่อ

ลดการสูญเสียแรงดันบริเวณข้อต่อ

ลดการสูญเสียแรงดันบริเวณข้อต่อ

TOYOCONNECTOR ช่วยประหยัดพลังงานโดยการลดการสูญเสียแรงดัน

(3) ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการลดการสูญเสียแรงดันบริเวณท่ออ่อน

เริ่มจากการป้องกันการบิดงอและยุบตัวของท่ออ่อนเป็นอันดับแรก

ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการลดการสูญเสียแรงดัน กล่าวคือ การที่ท่ออ่อนไม่บิดงอหรือยุบตัวนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ มีทั้งท่ออ่อนแบบคงรูป (ใช้ขดลวดโลหะและเรซิน) ที่ช่วยลดการบิดงอและการยุบตัว และแบบถักที่ให้ความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดัน ในที่นี้ เราขอแนะนำผลการเปรียบเทียบของท่ออ่อนแบบถัก

  • TOYORON

  • TOYOSPRING

การเปรียบเทียบการบิดงอตามน้ำหนัก

ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างท่ออ่อน TOYORON กับ HYBRID TOYORON ของเรา

เงื่อนไขการทดสอบ: เปรียบเทียบท่ออ่อนหลังจากเติมน้ำและปล่อยทิ้งไว้ให้บิดงอและยุบตัวตามน้ำหนักของตัวเอง
รูปถ่ายหลังจากเริ่มการเปรียบเทียบการบิดงอตามน้ำหนักเป็นเวลา 3 ปี 11 เดือน

  • การเปรียบเทียบการบิดงอตามน้ำหนัก

  • การเปรียบเทียบการบิดงอตามน้ำหนัก

เปรียบเทียบจากเงื่อนไขด้านบน ท่ออ่อน TOYORON บิดตัวทันทีหลังการเดินท่อ และ HYBRID TOYORON กลับไม่บิดงอเลย

คุณสามารถประหยัดพลังงานด้วยการเลือกท่ออ่อนที่ไม่บิดงอหรือยุบตัวง่าย การเลือกใช้ข้อต่อและท่ออ่อนที่เหมาะสมกันจะช่วยป้องกันการรั่วและลดการสูญเสียแรงดันให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น