ช่วยรับรองความปลอดภัยทางอาหารด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ

ช่วยรับรองความปลอดภัยทางอาหารด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ

TOYOX ไม่เพียงแต่พัฒนาท่ออ่อนเท่านั้น แต่ยังพัฒนาข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เพื่อช่วยให้ระบบท่ออ่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทดลองท่ออ่อนและข้อต่อ TOYOX เพื่อช่วยรับรอง “ความปลอดภัยทางอาหาร”

(1) ใช้ท่ออ่อนที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งานเพื่อช่วยรับรองความปลอดภัยทางอาหาร

ขั้นแรก ให้เลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง

  เงื่อนไขที่จำเป็นในการเลือกท่ออ่อนที่เหมาะสม
 • a. ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
 • b. ใช้กับของไหลชนิดใด
 • c. ใช้กับแรงดันที่เท่าไหร่
 • d. ของไหลมีอุณหภูมิเท่าไหร่
 • e. ใช้ในงานแรงดันหรืองานดูด
 • f. มีขนาดและความยาวเท่าไหร่
 • g. คุณสมบัติอื่นๆ (รสชาติ สี ความโปร่งใส ความยืดหยุ่น ความสามารถในการชำระล้าง และอื่นๆ)

ท่ออ่อนที่เหมาะสมต่อเงื่อนไขการใช้งาน

เลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมต่อความปลอดภัยด้านอาหาร

การเลือกท่ออ่อนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้านบนจะช่วยลดปัญหาและรับรอง “ความปลอดภัยด้านอาหาร”

(2) ลดส่วนนูนระหว่างข้อต่อและท่ออ่อนเพื่อป้องกันของเหลวตกค้าง ช่วยรับรองความปลอดภัยทางอาหาร และลดเวลาในการทำความสะอาด

เริ่มจากการป้องกันของไหลตกค้างเป็นอันดับแรก

ป้องกันของไหลตกค้างด้วยความแตกต่างเชิงโครงสร้าง

・ ยึดแคลมป์รัดท่อสำหรับข้อต่อเฟอร์รูลทั่วไป

การป้องกันของไหลตกค้าง

・ อย่าให้มีส่วนนูน ท่ออ่อนและข้อต่อแบบหล่อติดกัน (หล่อโดยผู้ผลิต)

การป้องกันของไหลตกค้าง

・ ผลิตภัณฑ์แคลมป์ที่โครงสร้างข้อต่อมีส่วนนูนน้อยที่สุด (โดยผู้ผลิตท่อ)

การป้องกันของไหลตกค้าง

・ ข้อต่อแบบขันเกลียวที่โครงสร้างข้อต่อมีส่วนนูนน้อยที่สุด และสามารถติดตั้งได้ทันทีในไซต์งาน

การป้องกันของไหลตกค้าง

รับรองความปลอดภัยทางอาหารด้วยข้อต่อที่ป้องกันของไหลตกค้าง

ท่ออ่อนและข้อต่อเฉพาะของ TOYOX ช่วยป้องกันของไหลตกค้าง

 • ・ ถูกสุขอนามัย
 • ・ ป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม
 • ・ ลดเวลาในการถอดทำความสะอาด

(3) นอกจากความปลอดภัยทางอาหารแล้ว การเลือกท่ออ่อนและข้อต่อที่เหมาะสมนั้นยัง…

ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต ป้องกันปัญหาต่างๆ รับรองความปลอดภัยในการทำงาน และลดภาระงานบำรุงรักษาโดยการป้องกันการรั่วไหลและท่ออ่อนหลุด

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมได้หากท่านมีคำถามหรือความต้องการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น “ต้องการผลิตภัณฑ์แบบนี้เพิ่ม” “อยากทราบว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่” “เลือกใช้ท่ออ่อนแบบไหนดี” “ต้องการบริการในลักษณะนี้” หรือ “ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ…” หากเป็นเรื่องระบบท่ออ่อน เราพร้อมบริการ