ข้อเสนอตามการใช้งานลำเลียงวัตถุดิบในโรงงานอาหาร

ข้อเสนอตามการใช้งาน
ลำเลียงวัตถุดิบ ในโรงงานอาหาร

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งท่ออ่อน และช่วยลดค่าใช้จ่าย

1. ระบบท่ออ่อนที่ปลอดภัยไร้กังวล
ท่ออ่อนของ TOYOX ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารและได้คุณสมบัติตามที่ FDA กำหนด ใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย และมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงสุด 150℃ ข้อต่อมีคุณสมบัติปลอดเชื้อและป้องกันการขังของของเหลว ช่วยลดความจำเป็นในการถอดทำความสะอาด
*มีข้อต่อแบบขันเกลียวให้เลือกใช้เช่นกัน
*ห้ามใช้น้ำอุณหภูมิสูงกว่า 100℃
2. การผลิตที่ปลอดภัยไร้กังวล
ท่ออ่อนใช้โครงสร้างด้ายถักพิเศษ ช่วยป้องกันการแตกบริเวณข้อต่อและให้การผลิตที่เสถียร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนท่ออ่อน
ข้อต่อใช้น็อตขันเกลียวยึด ทำให้ติดตั้งง่ายในสายการผลิต
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะ
การใช้น็อตขันเกลียวบนข้อต่อทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและของเสีย

ลำเลียงวัตถุดิบ ในโรงงานอาหาร

ท่ออ่อน
TOYOSILICONE
HYBRID TOYOSILICONE
TOYOSILICONE-S
ข้อต่อ
FERRULE
TOYOCONNECTOR TC3-FS
TOYOCONNECTOR TC6-FS