ข้อเสนอตามการใช้งานลำเลียงเม็ดพลาสติกสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ข้อเสนอตามการใช้งาน
ลำเลียงเม็ดพลาสติก สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ลดของเสียและปัญหาการผลิตเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น!

1. ลดของเสียจากการผลิต
ไฟฟ้าสถิตสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและทำให้วัสดุติดอยู่ภายในท่ออ่อนได้ ท่ออ่อนป้องกันไฟฟ้าสถิตของ TOYOX จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ ทำให้เมื่อมีการเปลี่ยนสี ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชุดจะไม่ปนกัน ลดการเกิดของเสีย
2. สถานที่ทำงานที่สะดวกและปลอดภัย
ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดูด ส่งผลให้เครื่องมือล้มคว่ำ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาภายหลัง ท่ออ่อน TOYOX ช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อการทำงาน
3. ติดตั้งง่าย มีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานยืนยาว
การติดตั้งคลิปต่อกราวด์เฉพาะเข้ากับด้ายนำไฟฟ้าบนผิวท่ออ่อนจะช่วยให้ลดเวลาการต่อกราวด์ที่ยุ่งยาก

ลำเลียงเม็ดพลาสติก สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ท่ออ่อน
TOYOTOP-E