โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ช่วยป้องกันการรั่วซึมและหลุด

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ออ่อนและข้อต่อที่เป็นประโยชน์

โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ช่วยป้องกันการรั่วซึมและหลุด
*การเปรียบเทียบหางปลาไหล & สายรัดข้อต่อท่ออ่อน

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-B/TC3-S เป็นแบบเดียวกัน)

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-B/TC3-S เป็นแบบเดียวกัน)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-PB/TC3-PC เป็นแบบเดียวกัน) (รุ่น TC2-B/TC2-S เป็นแบบเดียวกัน)

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-PB/TC3-PC เป็นแบบเดียวกัน)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC3-SS)

TOYOCONECTOR (TC3-SS)

ป้องกันการรั่วของของเหลว และท่อหลุดโดยใช้ประโยชน์จากความกระเด้งตัวของยางซิลิโคน เเละเป็นโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาให้มีอัตราการอัดย้ำที่เหมาะสมที่สามารถกดรอบนอกของท่ออ่อนได้ ด้วยพื้นที่ผิวหน้าที่กว้างของเขี้ยวปลอกเกลียวทั้งหมดภายในข้อต่อ

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC6-B)

TOYOCONECTOR (TC6-B)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC6-S)

TOYOCONECTOR (TC6-S)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-F/TC3-FG เป็นแบบเดียวกัน)

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-F/TC3-FG เป็นแบบเดียวกัน)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC3-CS)

TOYOCONECTOR (TC3-CS)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC6-FS)

TOYOCONECTOR (TC6-FS)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TCFS)

TOYOCONECTOR (TCFS)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC6-F)

TOYOCONECTOR (TC6-F)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (TC6-CS)

TOYOCONECTOR (TC6-CS)

เป็นโครงสร้างที่กดบริเวณรอบนอกด้วยเเหวนรองกันรั่วที่อยู่ภายในข้อต่อ ทำให้ความยืดหยุ่นของท่ออ่อนหมดไปแต่ถึงแม้จะแข็งขึ้นแต่เนื่องจากแหวนรองกันรั่วกดค้างเอาไว้อยู่ ทำให้สามารถป้องกันการรั่วซึมของของเหลวและท่ออ่อนหลุดได้

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-FS/TC3-FSG เป็นแบบเดียวกัน)

TOYOCONECTOR (รุ่น TC3-FS/TC3-FSG เป็นแบบเดียวกัน)

ป้องกันการรั่วของของเหลว และท่อหลุดโดยใช้ประโยชน์จากความกระเด้งตัวของยางซิลิโคน เเละเป็นโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาให้มีอัตราการอัดย้ำที่เหมาะสมที่สามารถกดรอบนอกของท่ออ่อนได้ ด้วยพื้นที่ผิวหน้าที่กว้างของเขี้ยวปลอกเกลียวทั้งหมดภายในข้อต่อ

ข้อต่อที่เข้าข่าย
TOYOCONNECTOR