อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของ TC3-B

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ TOYOCONNECTOR ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mm mm2 mm mm2
9 TC3-B9-R1/4 7.0 38 6.0 28 1.4 เท่า
9 TC3-B9-R3/8 7.0 38 6.0 28 1.4 เท่า
12 TC3-B12-R3/8 10.0 79 8.0 50 1.6 เท่า
12 TC3-B12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6 เท่า
15 TC3-B15-R3/8 11.5 104 11.0 95 1.1 เท่า
15 TC3-B15-R1/2 13.0 133 11.0 95 1.4 เท่า
19 TC3-B19-R1/2 15.0 177 15.0 177 1.0 เท่า
19 TC3-B19-R3/4 17.0 227 15.0 177 1.3 เท่า
25 TC3-B25-R3/4 20.5 330 20.0 314 1.1 เท่า
25 TC3-B25-R1 22.5 398 20.0 314 1.3 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด