อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของ TC3-SS

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ TOYOCONNECTOR ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mm mm2 mm mm2
9 TC3-SS 9-R3/8 6.9 37 6.0 28 1.3 เท่า
12 TC3-SS 12-R1/2 10.1 80 8.0 50 1.6 เท่า
15 TC3-SS 15-R1/2 13.3 139 11.0 95 1.5 เท่า
19 TC3-SS 19-R3/4 16.9 224 15.0 177 1.3 เท่า
25 TC3-SS 25-R1 22.8 408 20.0 314 1.3 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด