อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของ TC6-B

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ TOYOCONNECTOR ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mm mm2 mm mm2
32 TC6-B32-R1-1/4 28.5 638 26.0 531 1.2 เท่า
38 TC6-B38-R1-1/2 34.0 907 31.0 755 1.2 เท่า
50 TC6-B50-R2 44.0 1520 41.0 1320 1.2 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด