อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของ TC6-B

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุTOYOCONNECTORข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพเส้นผ่านศูนย์กลางภายในพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mmmm2mmmm2
32TC6-B32-R1-1/428.563826.05311.2 เท่า
38TC6-B38-R1-1/234.090731.07551.2 เท่า
50TC6-B50-R244.0152041.013201.2 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด