การเปรียบเทียบความโปร่งใสของสายยาง

รหัสสินค้า:FF

TOYOFUSSO HOSE

วัสดุหลัก: เททราฟลูออโรเรซิน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:FFE

TOYOFUSSO-E HOSE

วัสดุหลัก: เททราฟลูออโรเรซิน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:FFS

TOYOFUSSO-S HOSE

วัสดุหลัก: เททราฟลูออโรเรซิน
วัสดุเสริมแรง: SUS316

รหัสสินค้า:FFY

TOYOFUSSO SOFT HOSE

วัสดุหลัก: เททราฟลูออโรเรซิน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:EC

ECORON HOSE

วัสดุหลัก: โพลีโอเลฟินเรซิน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:ECS

ECORON-S HOSE

วัสดุหลัก: โพลีโอเลฟินเรซิน
วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก

รหัสสินค้า:TSI

TOYOSILICONE HOSE

วัสดุหลัก: ยางซิลิโคน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TSIS

TOYOSILICONE-S HOSE

วัสดุหลัก: ยางซิลิโคน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ / SUS316

รหัสสินค้า:TSIP

TOYOSILICONE-P HOSE

วัสดุหลัก: ยางซิลิโคน
วัสดุเสริมแรง: เรซิน PET แบบพิเศษ

รหัสสินค้า:HTSI

HYBRID TOYOSILICONE HOSE

วัสดุหลัก: ยางซิลิโคน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ / เรซินแบบพิเศษทนความร้อน

รหัสสินค้า:TSITH

TOYOSILICONE THERMO HOSE

วัสดุหลัก: ยางซิลิโคน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TFB

TOYOFOODS HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TFS

TOYOFOODS-S HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก

รหัสสินค้า:HTF

HYBRID TOYOFOODS HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เรซิน PET แบบพิเศษ / เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:HTF-N

HYBRID TOYOFOODS-N HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: PVC แข็ง / เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TFE

TOYOFOODS EARTH HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: SUS316

รหัสสินค้า:TGF

TOYORING-F HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เรซิน PET แบบพิเศษ

รหัสสินค้า:HPT

HYPER TOYORON HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TR

TOYORON HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:HTR

HYBRID TOYORON HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เรซิน PET แบบพิเศษ / เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:ST

SUPER TOYORON HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TS

TOYOSPRING HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก

รหัสสินค้า:TG

TOYORING HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เรซิน PET แบบพิเศษ

รหัสสินค้า:TSG

TOYOSIGNAL HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์

รหัสสินค้า:TPE100C

TOYOTOP-E100°C HOSE

วัสดุหลัก: โพลียูริเทนเรซินพิเศษ
วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก

รหัสสินค้า:TPE

TOYOTOP-E HOSE

วัสดุหลัก: PVC อ่อน
วัสดุเสริมแรง: PVC แข็ง

รหัสสินค้า:P

PAINT HOSE

วัสดุหลัก: ไนลอน

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

สำหรับคําถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ “คําถามที่พบบ่อย