กราฟแสดงการสูญเสียแรงดันของสายยาง

กราฟไม่ได้แสดงผลที่เป็นค่าการันตี กรุณาใช้ในฐานะค่าอ้างอิง

グラフ
กราฟแสดงการสูญเสียแรงดันของสายยาง (PDF)