Font size
Small
Middle
Large

  • หน้าแรก >การตรวจสอบโดยเปรียบเทียบจากคลิปวีดีโอ

การตรวจสอบโดยเปรียบเทียบจากคลิปวีดีโอ

ตัวหนังสือและรูปภาพอาจเข้าใจได้ยาก เราจึงได้เตรียมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้งานเอาไว้ กรุณาคลิกเข้าไปดูได้เลย
*คลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ

 

Vol.1 ปัจจัยที่ทำให้รั่วซึมเเละหลุดยาก

เปรียบเทียบความทนต่อแรงดัน
TOYOCONNECTOR VS ข้อต่อธรรมดา+การยึดแคลมป์รัดท่อ


 

เปรียบเทียบความทนต่อแรงดัน
TOYOCONNECTOR (แบบข้อต่อเฟอร์รูล) VS ข้อต่อธรรมดา+การยึดแคลมป์รัดท่อ


 

Vol.2 ปัจจัยที่ทำให้เส้นใยแตกรั่วยาก

เปรียบเทียบการทนต่อแรงดันน้ำ โครงสร้างแบบถักพิเศษ (NTS) VS โครงสร้างแบบถักปกติ

 

Vol.3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการควบแน่นได้ยาก

เปรียบเทียบการควบแน่น HYBRID TOYODROP VS ท่อทั่วไป

 

Vol.4  ปัจจัยที่ทำให้คืนตัวและตัดได้ง่าย

เปรียบเทียบการคืนตัวและความยากง่ายในการตัดของ
วัสดุเสริมแรงแบบเรซิน VS วัสดุเสริมแรงแบบโลหะ

 

Vol.5  ปัจจัยที่ทำให้ยุบตัวได้ยาก

เปรียบเทียบการดูด โครงสร้างแบบขดม้วน VS โครงสร้างแบบถัก

 

Vol.6  ปัจจัยที่ทำให้หักตัวได้ยาก

เปรียบเทียบการโค้งตัว โครงสร้างแบบขดม้วน VS โครงสร้างแบบถัก

 

Vol.7  ปัจจัยที่ทำให้สามารถจัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน

เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน TOYOCONNECTOR VS ข้อต่อธรรมดา + การยึดแคลมป์รัดท่อ

 

Vol.8   ปัจจัยที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนข้อต่อ

เปรียบเทียบความเสียหายจากแรงดัน TOYOCONNECTOR VS ข้อต่อธรรมดา+การยึดแคลมป์รัดท่อ

 

Vol.9  ปัจจัยที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนท่ออ่อน

เปรียบเทียบความเสียหายจากแรงดัน HYBRID TOYORON VS   TOYORON

 

Vol.10  ปัจจัยที่ทำให้น้ำขังได้ยาก

เปรียบเทียบหน้าตัดข้อต่อ TOYOCONNECTOR สำหรับอาหาร VS ข้อต่อเฟอร์รูล + การยึดแคลมป์รัดท่อ

วิธีการประกอบ

 

วิธีการประกอบ (TC3-B)


 

วิธีการประกอบ (TC3-F, TC3-CS)


 

วิธีการประกอบ (TC3-FS)


 

วิธีการประกอบ (TC3-PB)


 

วิธีการประกอบ (TC3-SS)


 

วิธีการประกอบ (TC6-B, TC6-S)


 

วิธีการประกอบ (TC6-F, TC6-CS)


 

วิธีการประกอบ (TCSBS)


 

วิธีการประกอบ (TCSB)


Video Series: See the Toyox Difference


Page topCopyright 2016- © TOYOX CO., LTD. All Rights Reserved.