ดาวน์โหลดเอกสารรับรอง

TOYOX International Quality Management Center (TIQMAC )

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณภาพสำหรับท่ออ่อนและข้อต่อของเราเพื่อนำไปใช้ในการออดิทโรงงาน, ด้านกฎหมาย, การรับรอง ISO, FSSC22000 และอื่นๆ

รายการเอกสารรับรอง

 1. 1. เอกสารรับรองวัสดุ
  ใบรับรองรายละเอียดของวัสดุในผลิตภัณฑ์
 2. 2. เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
  ใบรับรองขนาดและค่าความทนทานของผลิตภัณฑ์
  (เช่น ขนาด คุณภาพของวัสดุ และการทนต่อแรงดัน เป็นต้น)
 3. 3. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
  ใบรับรองสารเคมี วัสดุที่เป็นอันตราย มาตรการรับมือทางสิ่งแวดล้อม และการกำจัดผลิตภัณฑ์
 4. 4. ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของ FDA・เอกสารรับรอง FDA
  ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของ FDA (องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา)
  CFR21 (FDA) 177.2600 (เอกสารรับรองการทดสอบแยกตัวตามมาตรฐาน FDA สำหรับวัสดุยางที่มีการนำมาใช้ซ้ำ)
 5. 5. Japan Food No. 201
  ใบรับรองความสอดคล้องต่อมาตรฐานเลขที่ 201 ภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
  (รับรองการตรวจสอบว่าไม่พบโลหะหนัก เช่น ตะกั่วหรือแมงกานีส)
 6. 6. Japan Food No. 267
  ใบรับรองความสอดคล้องต่อมาตรฐานเลขที่ 267 ภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
  (รับรองการตรวจสอบว่าไม่พบสารเคมีจำพวกบิส (2-เอทิลเฮกซิล) พทาเลต รวมถึงสารประกอบแอลิแฟติกในไขมันและน้ำมัน)
 7. 7. Japan Food No. 196
  ใบรับรองความสอดคล้องต่อมาตรฐานเลขที่ 196 ภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น
 8. 8. ใบรับรองการไม่ใช้สารที่ถูกจำกัดการใช้งานมาตรฐาน RoHS
  รายงานการตรวจสอบว่าไม่พบสารที่ถูกจำกัดการใช้งานมาตรฐาน RoHS2 (RoHS ฉบับแก้ไข)
 9. 9. อกำหนดของ BPOM (ประเทศอินโดนีเซีย: หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ)
  หน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยาแห่งชาติ
  HK.03.1.23.07.11.6664/2011
 10. 10. เภสัชตำรับของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP) ระดับ VI
  ณฑ์ตามมาตรฐาน USP Class VI

คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม

สำหรับคําถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ “คําถามที่พบบ่อย