นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึงข้อมูลที่รับรู้ว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (จากนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่น ชื่อของลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
รวมไปถึงข้อมูลที่เมื่อรวมกับข้อมูลอื่นแล้วนำไปเทียบเคียง ทำให้แยกแยะได้ว่าเป็นบุคคลไหน

2. การรับข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทร้องขอการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลกับลูกค้า เราจะเเจ้งโดยระบุวัตถุประสงค์การนำไปใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งแจ้งขอบข่ายของบุคคลที่สามที่จะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้ว จึงจะรับข้อมูลส่วนบุคคล

3. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • ・เพื่อการส่งมอบข้อมูลของบริษัท
  • ・เพื่อพัฒนาสินค้าและปรับปรุงการบริการของบริษัท
  • ・เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ถูกต้องตามกฏหมาย

ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินกว่าขอบข่ายในวัตถุประสงค์การนำไปใช้แล้ว เราจะทำการขอความยินยอมจากลูกค้าอีกครั้ง

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะควบคุมหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากลูกค้าอย่างเหมาะสม และพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล การสูญหาย การบันทึกข้อมูลผิดพลาด ฯลฯ

5. การส่งมอบข้อมูลยังบุคคลที่สาม

เราจะไม่เปิดเผย ฝาก หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม (ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเเละสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้) นอกเหนือจากกรณีดังต่อไปนี้:

  • ・กรณีได้รับคำสั่งให้เปิดเผยตามกฏหมาย

6. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อมีการร้องขอจากลูกค้ากรณีที่ลูกค้าร้องขอให้หยุดเปิดเผย แก้ไข หรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราจะรีบดำเนินการทันที
แต่เมื่อมีการร้องขอดังที่กล่าวมา เราจะยืนยันกับลูกค้าท่านนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอันเนื่องมาจากการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง

7. ระบบการจัดการบริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายของญี่ปุ่น

บทบัญญัติอื่นๆรวมทั้งข้อกำหนดภายในบริษัทที่เราได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งทบทวนระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาสิ่งที่กล่าวมานี้อย่างต่อเนื่อง

8. รองรับเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL

SSL คือระบบความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเเบบเข้ารหัสข้อมูล โดย TOYOX ใช้ระบบการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL

9. Cookies

เว็บไซต์ของเราสนับสนุนระบบ "คุกกี้"
คุกกี้จะช่วยในการระบุและเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณสามารถดูเว็บไซต์ของเราได้สะดวกขึ้น คุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณโดยเฉพาะเจาะจง
คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลนี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่การยกเลิกดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

เว็บไซต์นี้ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์ของเรา") ได้รับการจัดการโดย Toyox Co., Ltd. (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ")
โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการใช้เว็บงานไซต์ของเรา

1. ลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา (ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และอื่นๆ) รวมทั้งรูปแบบ โครงสร้าง และการปรับเปลี่ยนในอนาคต ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วน โพสต์ ส่งต่อ แปล จดทะเบียน ใช้ซ้ำ และอื่นๆ) ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง ปลอมแปลง หรือการใช้เชิงพาณิชย์

2. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทฯ
ห้ามนำเครื่องหมายการค้าใดๆ บนเว็บไซต์ของเราไปใช้ซ้ำหรือทำซ้ำ

ผู้จัดการ: Toyox Co., Ltd.
ข้อมูลติดต่อ : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-741-6001
แก้ไขล่าสุด: 1 สิงหาคม 2562