เกี่ยวกับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

2020-03-03 | ข้อควรทราบ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังทุกท่านผู้ติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
อีกทั้ง ขอภาวนาให้ผู้ติดเชื้อทุกท่านหายดีในเร็ววัน และสามารถควบคุมโรคติดต่อนี้ได้ในไม่ช้า

เกี่ยวกับการผลิตและขนส่งสินค้าของทางบริษัท
ณ ปัจจุบันนี้ ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดต่อการผลิตและขนส่งสินค้า
หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง