[ผลิตภัณฑ์ใหม่] ขนาดมาตรฐานเกลียวท่อใหม่ สำหรับ “TOYOCONNECTOR TC3-B Type” ข้อต่อป้องกันของไหลรั่วไหลและท่ออ่อนหลุดหลวม

2020-08-20 | ข้อควรทราบ
ขนาดมาตรฐานเกลียวท่อใหม่ สำหรับ “TOYOCONNECTOR TC3-B Type” ข้อต่อป้องกันของไหลรั่วไหลและท่ออ่อนหลุดหลวม และเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานกับท่ออ่อน เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งบุช ไม่ต้องซื้อชิ้นส่วนเพิ่มในกรณีที่มาตรฐานเกลียวไม่ตรงกัน ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังลดปัญหาการรั่วไหลที่เกิดจากชิ้นส่วนที่ต้องติดตั้งเพิ่มอย่างบุชอีกด้วย

ดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่นี่