สายยางเกรดอาหารพีวีซีของ TOYOX* ได้รับการรับรองจาก FDA (CFR 21.170 ถึง 199)

2020-10-26 | ข้อควรทราบ
ส่วนโครงสร้างต่างๆ ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก FDA และถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เลขที่ 196) สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย


ดาวน์โหลด PDF


【สายยางที่เข้ากันได้】
TOYOFOODS|งานแรงดัน
TOYOFOODS-S|งานแรงดัน/งานแรงดูด
TOYORING-F|งานแรงดัน/งานแรงดูด
TOYOFOODS EARTH|พร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิต

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบรับรอง