ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

ตามปี

[สินค้าใหม่] ขอแนะนำ TOYOBIO PRO HOSE ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติ

2023-06-22 | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่
เราได้เปิดตัวสายยางแห่งอนาคตที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติและออกแบบมาเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก!

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์