ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

ตามปี

เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเมื่อใช้งานร่วมกับสายยาง ขอแนะนำข้อต่อเฉพาะ TOYOCONNECTOR TC3-FST สำหรับสายยาง FUSSOTHERMO-S100°C

2023-12-04 | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่
Toyox มีความภูมิใจที่จะแนะนำข้อต่อเฉพาะ TOYOCONNECTOR TC3-FST สำหรับสายยาง FUSSOTHERMO-S100°C ใช้ประโยชน์จากการติดตั้งที่ง่ายดายและการนำข้อต่อ TOYOCONNECTOR กลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ไซต์งาน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์