ท่ออ่อนสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

รายการผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เช่น กฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารและ FDA ช่วยสร้างมาตรการรับมือปัญหาต่างๆ เช่น “ท่ออ่อนบิดงอและยุบตัว”, “ท่ออ่อนแข็งตัว” “ของไหลรั่วไหล ท่ออ่อนหลุด”, “ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย” และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในไซต์งาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางอาหาร ความสามารถในการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย

เรามีท่ออ่อนเกรดอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน (ของไหล อุณหภูมิ แรงดัน) และอื่นๆ
และเลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร ความสามารถในการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย
เราขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น