ท่ออ่อนสำหรับทนความร้อน

ท่ออ่อนสำหรับงาน -30 ถึง 150°C สามารถเลือกได้ตามช่วงอุณหภูมิการใช้งาน ช่วยสร้างมาตรการรับมือปัญหาต่างๆ เช่น “ท่ออ่อนบิดงอและยุบตัว”, “ท่ออ่อนแข็งตัว” “ของไหลรั่วไหล ท่ออ่อนหลุด”, “ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย” และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในไซต์งาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย

เรามีรายการผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนทนความร้อนที่สามารถใช้ในช่วงอุณหภูมิการใช้งานและของไหลที่หลากหลาย โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน (ของไหล อุณหภูมิ แรงดัน)
และอื่นๆ และเลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย
เราขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น