ท่ออ่อนสำหรับทนน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกตามระดับการทนน้ำมัน ช่วยสร้างมาตรการรับมือปัญหาต่างๆ เช่น “การบิดงอและการยุบตัวของท่ออ่อน”, “การแข็งตัวของท่ออ่อน” “ของไหลรั่วไหล ท่ออ่อนหลุด”, “ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย” และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในไซต์งาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย

น้ำมันมีหลากหลายชนิด ระดับการทนน้ำมันของท่ออ่อนแปรผันตามของไหลและเงื่อนไขการใช้งาน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน (ของไหล อุณหภูมิ แรงดัน) และอื่นๆ และเลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสามารถในการผลิต และลดค่าใช้จ่าย
เราขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น