ท่ออ่อนสำหรับสีและสารละลาย

สามารถใช้ได้กับสารละลายอินทรีย์ มีผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตให้เลือกใช้เช่นกัน ช่วยสร้างมาตรการรับมือปัญหาต่างๆ เช่น “ท่ออ่อนบิดงอและยุบตัว”, “ท่ออ่อนแข็งตัว” “ของไหลรั่วไหล ท่ออ่อนหลุด”, “ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อย” และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในไซต์งาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่าย

เรามีท่ออ่อนสำหรับสารละลายและสีให้เลือกใช้ตามเงื่อนไขการใช้งาน (ของไหล อุณหภูมิ แรงดัน และอื่นๆ)
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานและเลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสามารถในการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย

เราขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น