ภาพแสดงการตรวจสอบทิศทางของไหลและการบิดงอ

คุณสามารถตรวจสอบทิศทางการไหลได้โดยดูจากเครื่องหมายลูกศรของท่ออ่อน
คุณสามารถตรวจสอบการบิดในงานระบบท่อและสถานะการไหลได้เมื่อใช้
“ท่อ SIGNAL” ที่โปร่งใส

ภาพแสดงการตรวจสอบทิศทางของไหลและการบิดงอ