อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของ TC2-S

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ TOYOCONNECTOR ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mm mm2 mm mm2
9 TC2-S9-R3/8 7.2 41 6.0 28 1.4 เท่า
12 TC2-S12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6 เท่า
15 TC2-S15-R1/2 13.0 133 11.0 95 1.4 เท่า
19 TC2-S19-R3/4 17.0 227 15.0 177 1.3 เท่า
25 TC2-S25-R1 23.0 415 20.0 314 1.3 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด