อัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของ TC3-PB

เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุTOYOCONNECTORข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การเปรียบเทียบ พื้นที่หน้าตัด
(เปรียบเทียบกับส่วนประกอบแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด)
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพเส้นผ่านศูนย์กลางภายในพื้นที่ที่เกิดประสิทธิภาพ
mmmm2mmmm2
9TC3-PB9-R3/87.0386.0281.4 เท่า
12TC3-PB12-R1/210.0798.0501.6 เท่า
15TC3-PB15-R1/213.013311.0951.4 เท่า
19TC3-PB19-R3/417.022715.01771.3 เท่า
25TC3-PB25-R122.539820.03141.3 เท่า

ข้อต่อหางปลาไหลที่มีจำหน่ายในท้องตลาด