คู่มือการใช้งาน / เอกสารข้อควรระวัง

ข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจถึงการใช้งานที่ปลอดภัย

ข้อควรระวังที่แสดงด้านล่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
โปรดทราบว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีข้อจำกัดบางประการ หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

คำเตือน    กรณีที่อาจเป็นอันตรายและทำให้เกิดการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวัง    กรณีที่อาจเป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น

ท่ออ่อน

ชื่อผลิตภัณฑ์ รหัสสินค้า คู่มือการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งาน
TOYOFUSSO Hose FF PDF
TOYOFUSSO-E Hose FFE PDF
TOYOFUSSO-S Hose FFS PDF
TOYOFUSSO SOFT Hose FFY PDF
TOYOFUSSO SOFT-S Hose FFYS PDF
ECORON Hose EC PDF
ECORON-S Hose ECS PDF
TOYOSILICONE Hose TSI PDF
HYBRID TOYOSILICONE Hose HTSI PDF
TOYOSILICONE-S Hose TSIS PDF
TOYOSILICONE-S2 Hose TSIS2 PDF
TOYOSILICONE-P Hose TSIP PDF
TOYOSILICONE STEAM Hose TSISTM PDF
TOYOSILICONE THERMO Hose TSITH PDF
TOYOFOODS Hose TFB PDF
TOYOFOODS-S Hose TFS PDF
TOYOFOODS EARTH Hose TFE PDF
HYBRID TOYOFOODS Hose HTF PDF
HYBRID TOYOFOODS-N Hose HTF-N PDF
TOYORING-F Hose TGF PDF
HYPER TOYORON Hose HPT PDF
TOYORON Hose TR PDF
HYBRID TOYORON Hose HTR PDF
SUPER TOYORON Hose ST PDF
TOYOSIGNAL Hose TSG PDF
TOYOSPRING Hose TS PDF
TOYORING Hose TG PDF
TOYOTOP-E100°C Hose TPE100C PDF
TOYOTOP-E Hose TPE PDF
HYBRID TOYODROP Hose HTD PDF
HIT Hose HB PDF
HITRUN Hose HR PDF
TOPRUN Hose TH PDF
ARROW Hose A PDF
ROCK-Y Hose RY PDF
TOYOSPRAY Hose SP PDF
PAINT Hose P PDF
SUPERPAINT-E Hose SPE PDF
TOYOAIR-E Hose TAEU PDF

ข้อต่อ

ชื่อผลิตภัณฑ์ รหัสสินค้า คู่มือการใช้งาน ข้อควรระวังในการใช้งาน
TOYOCONNECTOR TC3-B PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-PC PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-S PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-B PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-S PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-PB PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-SS PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-F PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-FG PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-FS PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-FST PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-FSG PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-F PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-FS PDF PDF
TOYOCONNECTOR TCFS PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC3-CS PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-CS PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-CSN PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-ESN PDF PDF
TOYOCONNECTOR TC6-FN PDF PDF
TOYOCONNECTOR TLHA
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อเฟอร์รูล HF PDF
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อเฟอร์รูล HFA PDF
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อเฟอร์รูล HFB PDF
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อเฟอร์รูล HFC PDF
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อตัวผู้ HM PDF
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อน็อตหกเหลี่ยม HNT PDF
ข้อต่อย้ำหัว ข้อต่อ KAMLOK HC PDF
ข้อต่อเกลียวเทเปอร์ตัวผู้ H01 PDF
ข้อต่อเกลียวท่อตัวเมีย H04 PDF
TOYOSILICONE FERRULE Hose NLF PDF
RAKURAKU JOINT B PDF
ข้อต่อเฉพาะสำหรับ TOYOFUSSO Hose FJN PDF
SAFETY SB/FS PDF

อภิธานคำศัพท์

อภิธานคำศัพท์ PDF