ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

หลีกเลี่ยงความเสียหายโดยการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการหลุดรั่วของข้อต่อสายยาง

โรงงานแห่งหนึ่งใช้สายยาง PVC ต่อกับข้อต่อขันเกลียวเพื่อลำเลียงสารหล่อเย็นในระบบผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง แต่วันหนึ่งของไหลเริ่มรั่วไหลออกจากข้อต่อสายยาง นอกจากจะต้องหยุดการผลิตแล้ว ของไหลที่รั่วออกยังทำให้ไลน์การผลิตได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง (ซึ่งต้องทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอด 365 วันทั้งปี) ทำให้จำเป็นต้องมีมาตรการรับมือฉุกเฉิน

ลูกค้าจึงตัดสินใจใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ในส่วนอื่นๆ ของโรงงานและไม่เคยเกิดการรั่วและสายยางไม่เคยหลุดมาตลอดเวลาการใช้งานสามปี ปัจจุบันลูกค้าจึงสนใจใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR กับท่ออื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นด้วยเช่นกัน