ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FDA

ได้รับการรับรองจาก FDA

กลุ่มท่ออ่อน TOYOSILICONE (ท่ออ่อน ข้อต่อย้ำหัว และข้อต่อชนิดหล่อติดท่อ) ได้รับการจดทะเบียนในไฟล์หลักของยา (DMF) ประเภท II เมื่อมกราคม 2555
กลุ่มท่ออ่อน TOYOFUSSO (ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว) ได้รับการจดทะเบียนในไฟล์หลักของยา (DMF) ประเภท II เมื่อพฤษภาคม 2561
เลขทะเบียน 25486
* อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับประกันถึงความปลอดภัยในทุกกรณี
* ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับแต่ละสถานที่ทำงานจริงล่วงหน้า (เอกสารข้อควรระวัง)

รายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก DMF มีให้ตรวจสอบบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ FDA ที่นี่>>>
(หมายเลขทางด้านซ้าย “25486” เป็นเลขทะเบียนสำหรับกลุ่มท่ออ่อน TOYOSILICONE และ TOYOFUSSO)

ได้รับการรับรองจาก FDA

ท่ออ่อน TOYOSILICONE ข้อต่อย้ำหัว และ TOYOSEAL
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว HYBRID TOYOSILICONE
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOSILICONE-S
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOSILICONE-S2
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOSILICONE-P
ท่ออ่อน TOYOSILICONE FERRULE (ข้อต่อเฟอร์รูลชนิดหล่อติดท่อ)
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOFUSSO
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOFUSSO-E
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOFUSSO-S
ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว TOYOFUSSO SOFT

ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน FDA
จะมีการระบุเครื่องหมายที่ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อนเพื่อเป็นการรับรองการลงทะเบียนดังนี้

จะแสดงสัญลักษณ์ FDA ให้สามารถตรวจสอบได้

* เลขทะเบียน DMF จะปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตั้งแต่เมษายน 2555 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก่อนหน้านั้นจะไม่มีเลขทะเบียน แต่ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเช่นกัน

FDA คือ…

  • ・FDA หรือ “องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา” นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ “กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น” และเป็นส่วนหนึ่งของ HHS (กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐ) โดยมีชื่อเต็มว่า “Food and Drug Administration”
  • ・หน้าที่ของ FDA คือการอนุมัติ โดยทำการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนและหลังการจำหน่ายสู่ท้องตลาด รวมถึงทบทวนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาและอาหาร เพื่อรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองอเมริกัน

มาตรฐานการสอบ FDA นั้นมีความเข้มงวดและเป็นที่รู้จักกันในฐานะความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุสำหรับการใช้งาน

กลุ่มท่ออ่อน TOYOSILICONE (ท่ออ่อน ข้อต่อย้ำหัว และข้อต่อชนิดหล่อติดท่อ) และกลุ่มท่ออ่อน TOYOFUSSO (ท่ออ่อนและข้อต่อย้ำหัว) ได้รับการพัฒนาและผลิตสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป

สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใส่ใจในความปลอดภัย ให้ตรวจยืนยันล่วงหน้า
ห้ามใช้ในการปลูกถ่าย ฉีดเข้าสู่ร่างกาย หรือการใช้งานอื่นๆ ที่อาจมีบางส่วนของผลิตภัณฑ์หลงเหลืออยู่ในร่างกายโดยเด็ดขาด
Toyox ไม่รับประกันความสามารถในการดัดแปลง หรือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเหล่านี้