ตารางแสดงคุณสมบัติทนสารเคมีของข้อต่อ (ข้อมูลอ้างอิง)

หมายเหตุสำหรับการใช้ข้อมูลการทนสารเคมี (ข้อต่อ)

  1. 1. ตารางนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการไหลของท่ออ่อน (ผิวด้านใน) และจัดทำขึ้นจากผลการทดสอบการจุ่มแช่ของแผ่นวัสดุก่อนขึ้นรูปท่อ และจากเอกสารอ้างอิง ข้อมูลนี้อาจไม่สอดคล้องกับท่ออ่อนในการใช้งานจริง
  2. 2. ตารางนี้อ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานของวัสดุที่ใช้ในท่ออ่อนและข้อต่อที่มีต่อสารเคมีชนิดต่างๆ และไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ของ TOYOX
  3. 3. ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น วิธีการใช้งาน อุณหภูมิ แรงดัน ความเข้มข้น และระยะเวลา ฯลฯ ดังนั้นโปรดประเมินผลลัพธ์ด้วยอุปกรณ์และเงื่อนไขการใช้งานจริง
  4. 4. ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อมีการแพร่กระจาย (เช่น แก๊สปฏิกิริยา ฯลฯ) ในขณะที่สารเคมีอยู่ในสถานะแก๊ส ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น หรือได้ปรึกษากับ TOYOX เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง:ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อมูลใหม่