ตารางแสดงคุณสมบัติทนสารเคมีของข้อต่อ (KAMLOK และแหวนรองกันรั่ว)

ข้อควรระวัง:ตารางด้านล่างนี้ใช้สำหรับอ้างอิงวัสดุเท่านั้น และไม่สามารถใช้
รับประกันผลิตภัณฑ์ได้ โปรดประเมินผลลัพธ์ด้วยอุปกรณ์และเงื่อนไขการใช้งานจริง

◎ = ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหา
◯ = ดี อาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
△ = พอใช้ ต้องตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งาน
× = ไม่ดี ไม่สามารถใช้งานได้
– = ไม่มีข้อมูล
*สารละลายเข้มข้น หมายถึงสารละลายที่อิ่มตัว และมีอุณหภูมิอยู่ที่อุณหภูมิห้อง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

 • Clear all
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • S
 • T
 • V
 • W
 • X
 • Z
Coupling fluid contact surface
all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
T
V
W
X
Z

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ (สำหรับข้อมูลการทนสารเคมีของข้อต่อ คลิกที่นี่)

ข้อควรระวัง
ตารางนี้อ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานของวัสดุที่ใช้ในท่ออ่อนและข้อต่อที่มีต่อสารเคมีชนิดต่างๆ และไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ของ TOYOX ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น วิธีการใช้งาน อุณหภูมิ แรงดัน ความเข้มข้น และระยะเวลา ฯลฯ ดังนั้นโปรดประเมินผลลัพธ์ด้วยอุปกรณ์และเงื่อนไขการใช้งานจริง ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อมีการแพร่กระจาย (เช่น แก๊สปฏิกิริยา ฯลฯ) ในขณะที่สารเคมีอยู่ในสถานะแก๊ส ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น หรือได้ปรึกษากับ TOYOX เรียบร้อยแล้ว การใช้ของไหลที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลการทนสารเคมี สามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://thailand.toyox-hose.com
อีกทั้งข้อมูลการทนต่อสารเคมีของท่ออ่อนนี้ คลิกดูได้ที่ข้อมูลการทนต่อสารเคมี (ท่ออ่อน)

ข้อควรระวัง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ปี 2018