ตารางแสดงคุณสมบัติทนสารเคมีของท่ออ่อน

ข้อควรระวัง:ตารางด้านล่างนี้ใช้สำหรับอ้างอิงวัสดุเท่านั้น และไม่สามารถใช้รับประกันผลิตภัณฑ์ได้
โปรดประเมินผลลัพธ์ด้วยอุปกรณ์และเงื่อนไขการใช้งานจริง

◎ = ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหา
◯ = ดี อาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป
△ = พอใช้ ต้องตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งาน
× = ไม่ดี ไม่สามารถใช้งานได้
– = ไม่มีข้อมูล
*สารละลายเข้มข้น หมายถึงสารละลายที่อิ่มตัว และมีอุณหภูมิอยู่ที่อุณหภูมิห้อง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

  • Clear all
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • S
  • T
  • V
  • W
  • X
  • Z
Hose inner fluid contact surface
Clear all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
T
V
W
X
Z

คลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ (สำหรับข้อมูลการทนสารเคมีของท่ออ่อน คลิกที่นี่)

ข้อควรระวัง
ตารางนี้เกี่ยวกับการไหลของท่ออ่อน(ด้านใน) จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลและการทดสอบแบบจุ่ม ไม่ใช่ข้อมูลขณะใช้งานจริง ข้อมูลอาจมีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของวิธีการใช้งาน, อุณหภูมิ, แรงดัน, ความเข้มข้น และระยะเวลา ดังนั้นหลังตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานโดยละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามผ่านทางโฮมเพจของเรา หรือทางโทรศัพท์

อีกทั้งท่ออ่อน TOYOFUSSO ฟลูออรีนได้ใช้ฟลูออรีนเรซินที่ชั้นด้านในสุด ทำให้มีความทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิงเช่น น้ำมันเบนซินและสารทำละลายเช่น โทลูอิน แต่ตอนที่ใช้งาน เราแนะนำว่าควรต่อสายดิน (กราวน์) ที่เป็นขดลวดโลหะไปยังท่ออ่อนเพื่อลดกระแสไฟฟ้าสถิต
เเละเนื่องจากสารเหล่านี้มีค่าความติดไฟง่ายสูงอาจมีข้อกำหนดเรื่องของมาตรฐานการดับเพลิงตามสถานการณ์ที่ใช้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบกับสถานีดับเพลิงในพื้นที่เกี่ยวกับรายละเอียดด้วย

นอกจากนี้ ข้อมูลการทนต่อสารเคมีของข้อต่อนี้ กรุณาดูข้อมูลการทนต่อสารเคมี (TOYOCONNECTOR/ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน/ข้อต่ออื่นๆ) / ข้อมูลการทนต่อสารเคมี (ข้อต่อแคมล็อก/ปะเก็น)

ข้อควรระวัง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ปี 2018