ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากต้องเปลี่ยนใช้ข้อต่อใหม่ทุกๆ ปีตามตารางการเปลี่ยนท่ออ่อน!

ท่ออ่อน TOYOSILICONE-S Hose + ผลิตภัณฑ์ย้ำหัว FERRULE ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบจากถังบรรจุวัตถุดิบเครื่องสำอางไปยังถังผสม ปกติแล้วจะมีการเปลี่ยนท่ออ่อนทุกปีเนื่องจากการเปลี่ยนสีและการเสื่อมสภาพ แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ย้ำหัวจะไม่สามารถนำข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR TC6-FS ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และติดตั้งในไซต์งานได้ เท่านี้ก็สามารถนำข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนท่ออ่อน ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและปัญหาในการกำจัด และยังช่วยลดปัญหาของเหลวตกค้างได้ดีเยี่ยมเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ย้ำหัว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง