ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

เปลี่ยนอะไหล่ลำบาก เนื่องจากการใช้งานท่ออ่อนเฉพาะสำหรับแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อน

ท่ออ่อน ECORON-S ขนาด 38φ + แคลมป์รัดท่อพร้อมข้อต่อหางปลาไหลหัว FERRULE ขนาด 2 ม. ถูกนำมาใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม การใช้ท่ออ่อนเฉพาะสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนนั้นจำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนถึง 40 เส้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR TC6-F38-1.5S ซึ่งสามารถใช้ได้กับ ท่ออ่อน TOYOFUSSO-S Hose 38 และแคมล็อคซึ่งสามารถป้องกันกลิ่นปนเปื้อนได้ หมดปัญหากลิ่นปนเปื้อนและยังสามารถนำท่ออ่อนมาใช้สำหรับงานอื่นๆ ได้อีกด้วย สามารถลดจำนวนท่ออ่อนที่จำเป็นได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อต่อที่ช่วยลดปริมาณของไหลตกค้างและท่ออ่อนที่มีคุณสมบัติการทำความสะอาดที่ดีจะช่วยลดเวลาในการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง