ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

มีการรั่วซึมเกิดขึ้นเมื่อรัดแคลมป์รัดท่อ!

ท่ออ่อนและแคมล็อคถูกนำมาใช้ในการยึดสายรัดท่ออ่อนที่ใช้ในการลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานผลิตอาหารหมักดอง การรั่วซึมจากข้อต่อ จำเป็นต้องใช้มาตรการรับมือ

ทดสอบด้วยข้อต่อ TOYOCONNECTOR TC6-CS ที่สามารถใช้กับแคมล็อคได้ และเปลี่ยนมาใช้ท่ออ่อน TOYORING F Hose สำหรับอาหารโดยเฉพาะ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสามารถป้องกันได้ทั้งการรั่วซึมและการตกค้างของของเหลว มีแผนในการเปลี่ยนใช้ทั้งหมดในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง