ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

โรงงานเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ

ได้มีการทบทวนระบบท่ออ่อนในโรงงานโดยรองรับ RoHS2 ไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าท่ออ่อนและข้อต่อได้รองรับด้วยหรือไม่!

ระบบท่ออ่อนในโรงงานเองก็เข้าข่ายที่จะต้องทบทวนเช่นกันเพื่อรองรับตามข้อกำหนด RoHS2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 แต่เกิดปัญหาเพราะไม่รู้ว่าจะตรวจสอบท่ออ่อนและข้อต่ออย่างไรดี

ผลิตภัณฑ์ของ TOYOX ได้รองรับ RoHS2 ทั้งท่ออ่อนและข้อต่อ ท่ออ่อนได้มีการทำเครื่องหมายเพื่อให้ทราบว่าได้รองรับ RoHS2 และมีบริการที่ออกใบรับรองให้กับทั้งข้อต่อและท่ออ่อนก็เป็นที่นิยม
*ยกเว้นข้อต่อทองแดงบางส่วน