ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ปรับปรุงความทนต่อการติดกลิ่นของเหลวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก

เมื่อใช้สายยาง PVC เรซินเสริมลวดเหล็กแข็งสำหรับการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ เช่น โลชั่นและสารเติมแต่งสำหรับอาบน้ำ สายยางจะปนเปื้อนด้วยกลิ่นจากผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ต้องแยกสายยางสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสายยางในบางสถานการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และการเปลี่ยนสายยางอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการประกอบที่อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ดังนั้นลูกค้าจึงต้องใช้มาตรการรับมือที่เหมาะสม

หลังจากตรวจสอบสายยางฟลูออรีนของ Toyox รวมถึงดูวิดีโอเปรียบเทียบประสิทธิภาพการไม่ใช้กาวของสายยาง ลูกค้าจึงตัดสินใจเลือกใช้สายยาง TOYOFUSSO-S ที่มีความทนต่อการติดกลิ่นได้ดีเยี่ยม หลังจากเปลี่ยนสายยางแล้ว ลูกค้าไม่มีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของกลิ่นอีกต่อไป และสามารถลดเวลาในการทำความสะอาดลงได้อย่างมาก สายยางใหม่ขจัดความจำเป็นในการเปลี่ยนสายยางสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับภาระงานที่ลดลง

▶ เปรียบเทียบการทำความสะอาด